اسلاید بار اصلیتحلیل‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی

علت مرگ | محققان معتقدند بروس لی در اثر نوشیدن آب زیاد مرده است.

مجموعه‌ای از پژوهشگران- مجلۀ پزشکی کیدنی

ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی

 محققان نظریه جدیدی را برای توضیح مرگ بروس لی ارائه کرده‌اند.

 مقاله‌ای تحقیقاتی که در مجلۀ پزشکی کیدنی منتشر شده است، نشان می دهد که ستاره افسانه‌ای فیلم «اژدها وارد می‌شود!» به سببِ «ناتوانی کلیه در دفع آب اضافی» مرده است.

 این مقاله مشخصا پیشنهاد می کند که لی بر اثر اِدِم مغزی به طور خاص «به دلیل هیپوناترمی»* فوت کرده است، که طبق گفته کلینیک مایو «زمانی رخ می دهد که غلظت سدیم در خون شما به طور غیر طبیعی پایین باشد».

 محققان بیان می‌کنند: “به نظر می‌رسد لی چندین عامل خطر را داشته است که او را مستعد ابتلا به هیپوناترمی می‌کند، از جمله «مصرف زیاد و مزمنِ مایعات» و سابقه آسیب حاد کلیه و عواملی که توانایی کلیه او را برای دفع آب کاهش می‌دهد، مانند «‌کم مصرف کردنِ مزمنِ املاح». آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که بنا بر گزارش‌ها، لی از ماری‌جوانا استفاده می‌کرد که منجر به افزایش تشنگی می‌شود و شواهدی وجود دارد که “او در روز مرگ، بارها و بارها آب می‌نوشید”.

 محققان نتیجه می‌گیرند: «ما فرض می‌کنیم که بروس لی به سببِ نوع خاصی از اختلال عملکرد کلیه مرده است؛ ناتوانی در دفع آب کافی برای حفظ هموستاز آب، در ادرار، که مطابق با جدول زمانی مرگ لی است.”

 این آخرین تئوری برای توضیح مرگ لی پس از بیوگرافیِ پزشکی سال ۲۰۱۸ بود که نشان داد سکته گرمایی ممکن است علت واقعی بوده باشد.

اصل مقالۀ مفصل در لینک پایگاه مجلۀ پزشکی کیدنی

  • منظور از هیپوناترمی (hyponatremia) یا کم‌سُدیُمی خون، کاهش سطح خونی یون سدیم در بدن است. میزان طبیعی سدیم خون ۱۳۵–۱۴۵ mEq/dL است که معمولاً کاهش آن را به زیر ۱۳۶ میلی مول بر لیتر را هیپو ناترمی می‌نامند و علت آن دفع مقادیر زیاد یون‌های سدیم بیش از دفع آب بدن است یا دفع سدیم و آب از بدن همراه با جایگزینی آب و بدون جایگزینی کافی سدیم است.