از کنار گور!

 34 total views,  1 views today

پرچم به دست داری و می‌روی چو مور

از بیم آن که تو را آواره کرده است

آیا درون روزنی یا از کنار گور

لولۀ تفنگی ترا نشانه رفته است؟

چشمان خون گرفته‌ای از تپه‌‌های دور

لب‌های کینه بسته‌ای که از رحم رسته است؟

حیدر سهیلی اصفهانی (صخره)

سه شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۵