ادب و هنرشعر

فحشای قلم

شعری از حیدر سهیلی اصفهانی (صخره)

خودفروشی زشت است؟

نه با اندازۀ فحشای قلم

و به خالی که به کنج لب غم می‌بندد…

یا به آن سرمۀ زیبا

که به چشمان پر از شهوت ظلم …

و به اشک ماتم

در رثای آدم

می‌خندد…

خود فروشی زشت است؟

نه به اندازۀ فحشای قلم


سه شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۶