سلام زندگی

 216 total views,  2 views today

حیدر سهیلی اصفهانی- شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

برایم از زیبایی‌ها بنویسید.

ندارید؟

نمی‌بینید؟

در آینه نگاه کنید!

به صداها گوش کنید!

به مدرسه‌ای که کودکانش آواز می‌خوانند…

به درختی که پرندگانشتحریر می‌زنند…

به صدای مادری که روزی نخواهی شنید

به غرولند پدری که روزی آرزو خواهی کرد

خوب نگاه کنید!

به خندۀ دهان‌های بی‌دندان

به برق دیدگان چروکیده از گذر ایام

به شوخی دو رانندۀ خطی

و گریزشان از دست هم

زندگی رودخانه‌ای است

که من و تو،

تن سنگی خودمان را

در برابر جریانش قرار داده‌ایم

و از بی‌اعتنایی او

به سنگین دلیمان

خشمگینیم

کافی است

به او سلام کنیم:

“سلام زندگی!”