اسلاید بار اصلیتحلیل‌های سیاسی

نیویورک‌تایمز: ما مزدور سعودی‌ها نیستیم

روزنامۀ نیویورک‌تایمز، در شمارۀ ۱۸ سپتامبر خود، با انتشار مقاله‌ای به قلم نیکولاس کریستوف، ضمن تاکید بر این که بحران جاری با ایران، به سبب عهدشکنی ترامپ روی داده، عربستان سعودی را متهم کرد که در راهِ منافع خود، قصد دارد پای آمریکا را به جنگی خانمان‌برانداز بکشد.

برگردان و چکیده: سهیل رسانه

نیکولاس کریستف، با رد کردن این خواستۀ سعودی، تاکید کرد: ارتش ایالات متحده، مزدور عربستان سعودی نیست تا خود را به دام جنگ با ایران بیندازد. او با این جمله آغاز می‌کند:

«یک بار، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، سیاست ریاض را چنین به باد تمسخر گرفت: عربستان سعودی قصد دارد تا آخرین قطرۀ خون آمریکایی‌ها، با ایران بجنگد!»

کریستوف می‌افزاید: خطر بزرگ آن است که ما به این کابوس کشیده شویم. جنگ تمام عیار با ایران می‌تواند به فاجعه‌ای بینجامد. چون جمعیت ایران دو سه برابر عراق است و بسیار نیرومندتر از این کشور است. این نویسنده، خاطرنشان می‌کند که این جنگ، جنگ آمریکا نیست، بلکه فاجعه‌ای است که ترامپ خود در پی آن خواهد بود. وی می‌افزاید: برنامۀ بازهای دولت آمریکا آن بود که شذت فشار را بر ایران تا آن جا افزایش خواهیم داد تا این کشور در برابرمان زانو بزند. اما این معضل را ارزیابی نکرده بودن که ایران هم بر شدت فشارهای خود بر ما بیفزاید.