ادب و هنرشعر

شوخی الهی

سپید- حیدر سهیلی اصفهانی (صخره)

با هم بخندید!

شوخی کنید!

شادی تنها سهم ما

از این روزگار ملون است

دیده اید در بهار

شوخی الهی را

رگبارهای ناگهانی

بر سر بی خیالانی

همچون من و شما

و صدای قهقهۀ رعد

و آذرخشی

برخاسته از کوبش

دست خدا

روی ابرها

این را

گنجشک‌ها می‌فهمند

جیرجیرشان

پس از باران

قهقه‌ای مستانه است

برغرولندهای بی وقفۀ ما