شوخی الهی

 132 total views,  2 views today

سپید- حیدر سهیلی اصفهانی

با هم بخندید

شوخی کنید

شادی تنها سهم ما

از این روزگار ملون است

دیده اید در بهار

شوخی الهی را

رگبارهای ناگهانی

بر سر بی خیالانی

همچون من و شما

و صدای قهقهۀ رعد

و آذرخشی

برخاسته از کوبش

دستان خدا

روی ابرها

این را

گنجشکها می فهمند

جیرجیرشان

پس از باران

قهقه ای مستانه است

برغرولندهای بی وقفۀ ما